Spinalnet Extra

Inloggen

Wet langdurige zorg gaat door op 1 januari 2015

Wet langdurige zorg gaat door op 1 januari 2015

Wet langdurige zorg gaat door op 1 januari 2015

Het wetsvoorstel voor de Wet langdurige zorg (Wlz) gaat ongeschonden door de Eerste Kamer heen komen. De staatssecretaris beantwoordde gisteren, dinsdag 25 november, met verve en overtuiging de vragen van de Eerste Kamerleden. Volgende week dinsdag zal er worden gestemd over de wet en een motie die is ingediend. Nu al was er een Kamermeerderheid voor de Wlz.

De Wlz werd op donderdag 25 september door de Tweede Kamer aangenomen. PvdA, VVD, D66, ChristenUnie, SGP, CDA, 50PLUS/Klein en Groep Bontes/Van Klaveren stemden voor. Gisteren werd duidelijk dat de nieuwe wet in de Eerste Kamer ook in meerderheid gesteund wordt door de coalitiepartijen VVD en PvdA, maar ook door het CDA, D66, ChristenUnie en SGP.

Hieronder enkele punten die aan de orde kwamen tijdens het debat:

·         € 20-tarief uitgesteld tot 1 mei

·         Toelating vereist voor logeeropvang

·         Meerzorg en maatwerkprofiel

·         Tien vingers en duimen aan de pols

 

€20 tarief uitgesteld tot 1 mei

Staatssecretaris Van Rijn antwoordde op vragen van Kamerleden over het maximum van € 20 per uur dat wordt ingesteld voor informele zorgverleners bij dezorgverzekeraars. Op verzoek van Per Saldo is de invoering ervan uitgesteld met vier maanden tot 1 mei 2015. Deze termijn vindt Per Saldo te kort en de vereniging pleit er ook voor dat er een gedegen onderzoek wordt gedaan naar wat een goed informeel tarief kan zijn.

Toelating vereist voor logeeropvang

In de Wlz is geregeld dat voor logeeropvang, waarbij de verblijfskosten ook ten laste van het pgb komen, de instelling een toelating heeft of voor 1 januari een aanvraag hiervoor heeft ingediend.

De 'vrij simpele administratieve handeling' om als 'pgb-zorgaanbieder kortdurend verblijf' toegelaten te worden in het kader van Wet toegelaten zorginstellingen (Wtzi), blijkt veel meer haken en ogen te hebben. Per Saldo vindt dat deze maatregel de mogelijkheden van een aantal budgethouders ernstig beknot. Bijvoorbeeld omdat hun kleinschalig logeerhuis/vakantieopvang/persoon die zij inhuren voor kortdurend verblijf aan criteria moet voldoen, die voor hen überhaupt niet haalbaar zijn.

'Eerst aankijken, dan eventueel versoepelen'

De staatssecretaris wil de eerste drie maanden aankijken of er problemen ontstaan. Zo ja, dan gaat hij in het tweede kwartaal van 2015 overwegen om de regeling te versoepelen middels een algemene maatregel bestuur als mocht blijken dat de eis van toelating te zwaar is.
Per Saldo vindt dat het verkrijgen van een toelating kleine aanbieders en zzp'ers uitsluit van het bieden van logeeropvang en pleit ervoor dat er direct een versoepeling wordt gemaakt. 

Meerzorg en maatwerkprofiel

Ook de Eerste Kamer wil dat er serieus werk wordt gemaakt van een maatwerkprofiel dat door het CIZ kan worden geïndiceerd en dat voorkomt dat het zorgkantoor te veel in de inhoudelijke zorgbeoordeling terecht komt.

Amendement

Bij het indiceren in zorgzwaarteprofielen kan blijken dat er in individuele situaties meerzorg nodig is. De Tweede Kamer heeft met het aannemen van het amendement 150 bepaalt dat het recht op zorg wordt vastgesteld in het indicatiebesluit dat aansluit bij de behoefte van de verzekerde. De toelichting van het amendement begint met de duidelijke zin dat “het CIZ een passende indicatie vaststelt, waarin wordt voorzien in alle benodigde zorg”. Verderop in het amendement staat dat in geval van meerzorg “direct door het CIZ in het indicatiebesluit wordt aangegeven dat het zorgkantoor de meerzorgprocedure start.” Hierdoor komt het zorgkantoor te veel op de stoel van de indicatiesteller.

 In 2015 wordt maatwerkprofiel ontwikkeld

 De staatssecretaris debatteerde inhoudelijk mee, zonder nieuwe toezeggingen te doen. Hij ziet 2015 als een jaar waarin een maatwerkprofiel wordt ontwikkeld. Dit onderdeel nam de meeste tijd van het debat in de Eerste Kamer in beslag. Per Saldo merkt dat er ook in de Eerste Kamer voldoende steun is voor een maatwerkprofiel en voelt zich gesterkt om in 2015 mee te werken aan het  ontwikkelen van een maatwerkprofiel, zodat de zorg thuis mogelijk blijft mét  voldoende budget.

Tien vingers en duimen aan de pols

De staatssecretaris bezwoer de Eerste Kamer dat hij nu en de volgende jaren er bovenop zit om problemen die zich voordoen in de Wlz en de transitie op te lossen. Hij houdt tien vingers en duimen aan de pols, zo zei hij. Per Saldo doet dat zeer zeker ook.