Spinalnet Extra

Inloggen

PGB nieuws

PGB nieuws

PGB nieuws

Problemen bij herindicatie zorgverzekeraar

Zorgverleners blijken geen herindicatie voor wijkverpleging uit te willen voeren. Dit blijkt uit signalen van budgethouders die Per Saldo bereiken. De belangenvereniging heeft bij het ministerie van VWS en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) aan de bel getrokken. Nog deze week is hierover een overleg tussen het ministerie, Zorgverzekeraars en de bracheorganisaties Actiz en BTZ. Iedereen is erover eens: de budgethouder mag hiervan niet de dupe worden.

Wanneer u een herindicatie nodig heeft, raadt Per Saldo u op dit moment aan de volgende route te volgen:

·         Bel uw zorgverzekeraar en vraag na welke zorgaanbieders een herindicatie kunnen uitvoeren. U ontvangt een lijstje met zorgaanbieders

·         U belt de zorgaanbieders met de vraag of zij een herindicatie kunnen uitvoeren

·         Wanneer de zorgaanbieders allen nul op het rekest geven, geeft u dat weer door aan uw zorgverzekeraar, maar ook aan Per Saldo

·         De zorgverzekeraar heeft zorgplicht en dient ervoor te zorgen dat een aanbieder u alsnog tijdig gaat herïndiceren

Per Saldo stuurt voorbeelden van afwijzingen voor herindicatie door naar Zorgverzekeraars Nederland.

Uw reactie

Hebt u bovenstaande weg bewandeld en alsnog geen zicht op een herindicatie? Stuur een mail met uw ervaring naar info@pgb.nl, met als onderwerp: Probleem herindicatie pgb zorgverzekeraar.

 

Voor nog meer pgb nieuws kijke op www. persaldo.nl 

 

Bron: www.persaldo.nl